Castella i Lleó - Província de Sòria


Església de Nuestra Señora del Rivero
(San Esteban de Gormaz)

41º 34,511'N ; 3º 12,515'O    
El temple que podem veure en l'actualitat es va construir durant el segle XII, probablement sobre les runes d'un anterior, que es va decidir ampliar.


El temple està format per una única nau, que va ser reformada en el segle XVI, quan es va substituir la coberta original i es van obrir unes grans finestres en el mur sud. El presbiteri, més estret que la nau, està cobert amb una volta apuntada, que s'acaba en un absis semicircular i amb volta de quart de cercle.


En la volta de l'absis es poden veure restes de pintures murals d'època gòtica. Estan en un estat de conservació bastant deficient i només es poden identificar algunes imatges com un àngel o les muralles d'una ciutat. Es desconeix si darrera el retaule del segle XVI també es conserva algun fragment de pintura mural.


En l'arc triomfal trobem dos capitells esculpits amb motius vegetals i animals. Una línia d'imposta esculpida amb boles, que s'inicia en els capitells, recorre tot l'absis.

Capitell de l'arc triomfal      Capitell de l'arc triomfal

Una porta de mig punt, decorada amb una arquivolta que es recolza en dos columnes amb els capitells esculpits amb aus, dóna accés a la sagristia. Protegeix el conjunt un guardapols escacat.


En entrar a la sagristia ens trobem amb una interessant sorpresa. Aquesta estança es va construir posteriorment i va deixar oculta bona part de l'absis. Per sort, durant la restauració que es va fer en 1996, es va deixar a la vista el mur absidial permetent la visió de les seves finestres i les mènsules que hi ha sota la cornisa.

Absis de la sagristiaMènsules i capitell de l'absis


L'absis està dividit exteriorment amb columnes adossades, que tenen capitells historiats. En cadascun dels tres espais en que es divideix l'absis trobem una finestra. La del costat sud va ser ampliada en el mateix moment que les de la nau. La central queda oculta per estances de la sagristia i la que podem contemplar tal com va ser construïda és la del costat nord. 

Absis i sagristia


Entre dos línies d'imposta, la inferior escacada, trobem una finestra espitllerada per la part exterior i esqueixada per la part interior. Està protegida per dues arquivoltes, la més interior en forma de bossell i la exterior escacada. Aquestes es recolzen en un parell de columnes amb capitells esculpits amb figures humanes. En el timpà hi ha esculpides diverses estrelles de cinc i sis puntes circumscrites.


En el mur sud trobem una galeria porxada de característiques similars a la de la veïna església de Sant Miquel, tot i que, en ser uns anys posterior, s'hi poden observar algunes millores tècniques com per exemple uns arcs més esvelts.


En el mur sud trobem nou arcs, els tres més occidentals són de factura posterior. En el mur est també s'obren dos arcs. Són de mig punt i llisos. Es recolzen en columnes curtes amb grans bases i capitells. En ells es troben representats personatges amb turbant i túnica, un d'ells amb doble cua, i animals. Tant uns com els altres són de clara inspiració oriental.

Capitell amb homes amb turbant i túnicaCapitell amb aus i quadrúpedsCapitell amb aus i quadrúpeds

Capitell amb homes i quadrúpedsCapitell amb homes i quadrúpedsCapitell vegetal

Capitell amb un grup d'homesCapitell amb un grup d'homesCapitell amb un grup d'homes, entre ells un amb doble cua

Capitell amb un grup d'homes, entre ells un amb doble cua


Sota la teulada de la galeria, així com en la del presbiteri i l'absis trobem algunes mènsules esculpides. Malauradament no se n'han conservat gaires per culpa de l'erosió.


La porta d'accés està formada per tres arquivoltes de mig punt en gradació. Aquestes es sostenen dues parelles de columnes. La més interior és doble i està decorada, com l'arquivolta, amb un motiu en forma de corda. L'arquivolta exterior està decorada amb flors circumscrites. Els capitells, en canvi, tenen motius animals, entre els que es pot veure un àguila, una serp amb una presa i un quadrúped. En el capitell exterior del costat esquerre podem veure a dos personatges. Un d'ells vestit amb roba musulmana. 


Junt a la portalada, en el segle XVI es va construir el sepulcre  del cavaller Vidas Pascual, autor del miracle del "Vado del Cascajar". També podem veure els escuts dels marquesos de Villena, antics senyors de la vila i que van voler lloar al cèlebre cavaller.