Castella i Lleó - Província de Sòria


Santo Domingo - Portalada
(Sòria)

La portalada és un dels millors exemples d'escultura romànica de la península. Les quatre arquivoltes estan ricament decorades amb motius historiats. A continuació podeu passejar per la següent imatge per veure la descripció dels seus elements i si els voleu veure ampliats feu click sobre ells. 

Ancians de l'Apocalipsi Ancians de l'Apocalipsi Ancians de l'Apocalipsi i àngel Ancians de l'Apocalipsi Ancians de l'Apocalipsi Ancians de l'Apocalipsi Ancians de l'Apocalipsi Ancians de l'Apocalipsi Matança dels Innocents Matança dels Innocents Matança dels Innocents Matança dels Innocents Matança dels Innocents Àngels amb les ànimes dels Innocents Herodes i el dimoni Matança dels Innocents Matança dels Innocents Matança dels Innocents Matança dels Innocents Anunciació i Visitació Naixement de Crist Jesús és netejat per les parteres L'estable de Betlem L'anunci als pastors La mà de Déu Escribes, sodats i Herodes El somni dels Tres Reis Presentació al temple Fugida a Egipte Pere talla l'orella d'un soldat El petó de Judes Soldats que van a empresonar a Jesús Flagelació de Crist Crucifixió Crucifixió Crist es posat en el sepulcre Resurrecció de Crist Apòstols Apòstols Dones davant el sepulcre buit Les Tres Dones amb parlen amb els apòstols Apòstols Apòstols Apòstols Noli me tangere Getsemaní L'Adoració dels Tres Reis L'Adoració dels Tres Reis L'Adoració dels Tres Reis Pantocràtor Pantocràtor Verge Maria Sant Josep Àngels i Tetramorf Àngels i Tetramorf Caim mata a Abel Queixal amb personatges asseguts Queixal amb la curació d'un malalt Adam i Eva expulsats del Paradís Adam llaurant i Eva filant Caim i Abel fent una ofrena Déu crea el mar, el sol i la lluna Déu crea a Adam i Eva El pecat original Adam i Eva després d'haver pecat Selecciona la part que vols ampliar

En l'arquivolta interior té esculpides dotze parelles de personatges, que representen als vint-i-quatre ancians de l'Apocalipsi. Aquests estan asseguts i toquen diversos instruments musicals. En la dovella central hi ha esculpida una bella imatge d'un àngel.


La segona arquivolta, en canvi, representa la història de la matança dels innocents. Sorprèn el realisme de les armadures dels soldats i de les maneres com són assassinats els nens. En la part central trobem a Abraham amb dos àngels que li presenten les ànimes dels innocents. A la seva dreta es representa a Herodes assessorat per un dimoni.


En la tercera es narren escenes de la infantesa de Jesús. Així doncs en la dovella de més a l'esquerra trobem l'Anunciació. A partir d'aquí es succeeixen les escenes de la Visitació, el Naixement, el baptisme, l'anunci als pastors, la mà de Déu beneint als que entren al temple, Els Tres Reis amb Herodes, l'Epifania, l'avís als Mags en somnis de no avisar a Herodes, la Presentació en el temple i la fugida a Egipte.


L'arquivolta més exterior ens narra la Passió, Mort i Resurrecció de Crist. A l'esquerra de tot trobem uns motius vegetals entrellaçats que representen l'hort de Getsemaní. A continuació trobem sis apòstols i l'escena de la detenció de Crist. En ella es representa a Pere tallant l'orella a un dels soldats, mentre Judes fa un petó a Jesús. Les següents imatges representen la flagelació i la Crucifixió. Desprès de la mort de Crist, es representa com el col·loquen en el sepulcre. En la següent dovella podem veure el sepulcre buit i a les dones contemplant-lo. Són aquestes mateixes les que ho expliquen als dotze apòstols. La darrera escena representa el "noli me tangere".


En el timpà trobem la imatge de Déu Pare beneint, amb el nen Jesús a la seva falda. Flanquejant-los trobem quatre àngels, que porten les imatges del tretramorf. En els extrems trobem les imatges de la Verge Maria i de Sant Josep. 


Les arquivoltes estan recolzades en quatre columnes, la més exterior amb doble fust. En el costat esquerre s'ha representat la Creació del món. Déu, entre dos àngels crea el mar, el sol i la lluna. A continuació Déu crea a Adam i Eva, que mengen el fruit prohibit en el tercer capitell. En el més interior veiem a Déu renyant a Adam per la seva desobediència.  

Capitells de la creacióCapitells d'Adam i Eva


En el queixal on es recolza el timpà es representen a uns personatges sota arcs apuntats, que han perdut el cap. Sobre els arcs trobem fulles i aus.


El queixal dret té representada la curació d'un paralític.


En els capitells del costat dret continua la història d'Adam i Eva. En el més interior es representa l'expulsió del Paradís. Per aquest motiu en el següent capitell els veiem guanyant-se el pa amb el suor de la seva front, treballant la terra i filant. Els seus fills, Caim i Abel protagonitzen el tercer capitell, presentant unes ofrenes a Déu. En el més exterior veiem a Caim matant al seu germà Abel.