Castella i Lleó - Província de Lleó


Santuari de Fàtima
(Astorga)

42º 27,157'N ; 6º 3,070'O   
Els orígens d'aquest temple els trobem en el segle X, quan existia a la població un cenobi dedicat a Sant Cristòfol, Sant Julià i Santa Basilisa. El monestir va desaparèixer, però l'església es va mantenir operativa com a parròquia, una de les més importants d'Astorga. 

L'edifici actual data del segle XII, si bé ha estat profundament reformat al llarg dels segles, especialment en el segle XVIII, quan es va reformar completament el seu interior, segons els gustos barrocs de l'època. També es van afegir diverses capelles i altres estances, que envolten el temple.

Vista general


De l'edifici romànic només es conserven parts dels seus murs laterals, la portalada i algunes mènsules esculpides en el mur nord.


Porta d'accés


De la porta destacarem els seus quatre capitells, esculpits amb motius vegetals, aus i personatges bíblics.

Capitells del costat esquerre   Capitells del costat dret


En 1892 va perdre la condició de parròquia, passant a dependre de l'església de Sant Bartomeu i això va fer que de mica en mica s'anés deteriorant.  Cap a l'any 1920 va ser tancada al culte. Així va restar, fins que el bisbe Mérida Pérez va decidir restaurar-la i convertir-la en el seu panteó. Es en aquell moment que es va canviar la seva advocació, passant a ser un santuari dedicat a la Verge de Fàtima.