Castella i Lleó - Província de Salamanca


Església de Sant Marc
(Salamanca)

40º 58,179''N ; 5º 39,827'O   
Situada en la part nord de la ciutat, a la vora de la muralla edificada en 1147. Estava edificada junt la porta de Zamora. El temple va ser edificat a finals del segle XI o principis del XII i fou parròquia del barri dels Castellans.

En el segle XIII va passar a estar sota la jurisdicció de la Reial Clerecia, per ordre d'Alfons X, fins l'any 1769, quan Carles III va ordenar el seu trasllat al Col·legi de la Companyia de Jesús, ja que els jesuïtes n'havien estat expulsats.


Destaca per ser un edifici de planta circular de divuit metres de diàmetre. El temple està dividit en tres naus gràcies a dors grans columnes circulars, on descansen set arcs apuntats. Aquestes naus estan acabades en absis semicirculars no visibles des de l'exterior.

Interior del temple         Interior del temple

Si que són visibles les tres finestres en forma d'espitllera  per l'exterior i esqueixades per l'interior, que il·luminen els absis.

Absis nord        Absis sud

Aquests s'obren a les naus mitjançant arcs de mig punt, ja que els trams presbiterials estan coberts amb volta de canó. La resta del temple té una coberta de fusta.

En 1967, durant unes obres de restauració, es va descobrir un altar romànic en l'absis sud en enretirar el retaule barroc. Està format per cinc columnes monolítiques que tenen els capitells esculpits amb motius vegetals molt simples rematats amb boles, així com motius entrellaçats. Actualment es troba situat en l'absis principal.


Presidint aquest absis trobem una talla del segle XIV. És una imatge gòtica de Crist, que es va trobar durant les mateixes obres sota les lloses del terra de l'absis nord, amb els braços enganxats al cos a mode d'enterrament. En aquest absis nord trobem un altre altar romànic, que inicialment es trobava en l'absis central.  També descansa sobre cinc columnes amb els capitells esculpits de tipus corinti.

Durant aquestes mateixes obres de restauració es van trobar diversos fragments de pintures al temple gòtiques, probablement del segle XIV. En elles es representa l'escena de la Coronació de la Verge i altres escenes protagonitzades per sants (junt a l'absis sud) i l'Anunciació amb l'arcàngel san Gabriel i la Verge Maria a banda i banda de l'absis central. Junt a l'absis nord trobem dos fragments més. En un d'ells veiem a Sant Cristòfol portant a Jesús sobre les seves espatlles i en la corretja del cinturó porta a altres persones. Al seu voltant hi havia pintats altes personatges, dels que només podem identificar a Sant Jaume. L'altre fragment representa motius florals.


La porta d'accés es troba al sud. És de factura gòtica, ja que va ser reformada. Està formada per quatre arquivoltes apuntades, sobre les que hi ha l'escut d'armes de la casa d'Àustria, motiu que es repeteix en el costat oriental.


Durant els segles XVI i XVII el temple patí nombroses modificacions. Entre elles destaca el porxo que es va afegir a la portalada o una sagristia adossada, que foren eliminats en 1907. Es va mantenir en canvi el campanar de cadireta de dos ulls barroc, que té l'escut de sant Marc esculpit en el frontó.

On si podem trobar elements escultòrics d'època romànica és en les mènsules on es recolza la teulada.  En elles es van esculpir motius vegetals, animals, flors de llis, i alguns caps d'animals i humans.