Castella i Lleó - Província de Salamanca


Església de Sant Julià i Santa Basilisa
(Salamanca)

40º 57,887'N ; 5º 39,716'O   
Construïda a principis del segle XII en un dels barris extramurs de Salamanca, que en construir-se un nou perímetre de muralles va quedar integrat dins el nucli urbà.

Del temple romànic només es conserva una part de la zona septentrional, on es troba la portalada romànica i la part inferior de la torre de campanar. La resta del temple va ser profundament modificada entre els segles XVI i XVIII.

La porta queda emmarcada entre dos contraforts, el que va provocar la destrucció parcial del costat esquerre. Està formada per tres arquivoltes de mig punt, la més exterior protegida per un guardapols, esculpit amb fulles d'acant. Les dues més exteriors, decorades amb ziga-zagues, botons i fulles, es recolzen en dos parells de columnes, el fust de les quals ha desaparegut. Els seus capitells, de tipus vegetal, estan molt erosionats.


Sobre la porta trobem un teuladet recolzat en cinc mènsules esculpides amb caps humans i motius vegetals.

Protegint la porta hi havia dos grans lleons, dels quals només ens ha arribat el del costat dret, ja que l'esquerre va ser eliminat per construir el contrafort.


En l'angle sud-oest trobem la torre de campanar. El tram inferior és d'època romànica i està decorat amb grans arcs de mig punt. La resta de la torre correspon al segle XVII.