Castella i Lleó - Província de Palència


Ermita de Santa Cecília
(Vallespinoso de Aguilar, Aguilar de Campoo)

42º 46,467'N ; 4º 22,060'O    
Església edificada a finals del segle XII o principis del XIII. Té reduïdes dimensions, amb una sola nau acabada a l'est per un absis semicircular, precedit d'un ampli presbiteri.


L'absis està dividit en tres espais per dues columnes, amb capitells vegetals, que per sota del nivell de les finestres es transformen en pilars. També està dividit verticalment per una motllura llisa, que recorre el tambor just per sota de les finestres.

En cadascun d'aquests espais s'obre una finestra, destacant la central. El seu arc està ricament decorat amb motius vegetals i es recolza en dues columnes amb els capitells esculpits amb harpies.


Les finestres laterals també estan decorades amb motius vegetals, tot i que de factura més senzilla.

També estan decorades les mènsules en que es recolza la teulada. Alguns d'ells són de caire eròtic, si bé també s'hi poden veure músics, àguiles, llebres i motius vegetals.

Degut a la irregularitat del terreny, el terra de la capçalera i de la nau estan a diferent nivell. Nou esglaons permeten salvar aquest important desnivell. L'arc triomfal està format per un doble arc apuntat. L'exterior té el seu intradós decorat amb dents de serra.  L'interior està recolzat en dos capitells bellament esculpits.  El del costat nord està decorat amb la figura de Samsó lluitant amb el lleó. A la dreta es van esculpir animals fantàstics.

En els murs laterals del presbiteri trobem dos arcs trilobulats, que descansen en capitells senzills en els laterals i en un de doble. Estan esculpits amb motius historiats i vegetals. Destaquen els grius, lleons i les figures humanes.

També és interessant la porta d'accés al temple, situada en el mur sud. Està construïda en un cos adossat i la formen set arquivoltes apuntades, disposades en gradació. Els set parells de capitells estan bellament esculpits, descansen en tres parelles de columnes i la resta en pilastres.

L'arquivolta central és més ampla, el que permet que estigui decorada amb motius vegetals, decoració que es repeteix en l'arc de la porta i el guardapols.

Els capitells estan esculpits amb motius historiats, que s'alternen amb motius vegetals. En el costat esquerre podem veure dos centaures enfrontats, algunes harpies, un dimoni que agafa a un home amb les seves urpes, un difunt entre àngels i Sant Miquel pesant les ànimes.

En el costat dret veiem a les dones davant el Sepulcre de Crist buit,  personatges que porten claus, segurament representa a Sant Pere, o que estan pregant i harpies.

Detall capitells    Detall capitells

La decoració es perllonga pel mur lateral a mode de fris. En el costat esquerre veiem un cavaller lluitant amb un drac, mentre que en el costat dret hi ha una sèrie de personatges, de difícil interpretació, i que han estat interpretats com a músics.

Al costat de la portalada veiem una torre, de planta prismàtica en la part inferior, que es transforma en circular. Era una torre de caire defensiu, i quan va perdre aquesta funció es va tapar amb un sostre esfèric. S'accedeix a ella per una porta elevada, que hi ha a l'interior del temple.

El caire defensiu es reforça amb la petita porta de mig punt que cal travessar per accedir al recinte del temple.


El campanar és de cadireta i d'un sol ull, que s'alça sobre l'arc triomfal.

En 1958 es va restaurar, moment en que es va refer la volta de la nau i gran part del mur nord.