Castella i Lleó - Província de Palència


Església de Sant Martí
(Frómista)

42º 16,005'N ; 4º 24,417'O   
Va ser feta construir per Mayor de Castella, vídua de Sanç III de Navarra cap a l'any 1066. Fou l'església del monestir de Sant Martí de Tours, on la mateixa Mayor es va retirar desprès de la mort del seu espòs.


Entre 1894 i 1904 va ser desmuntada i reconstruïda per Manuel Aníbal, eliminant tots els elements afegits al llarg dels segles i "inventant-se" aquells que havien desaparegut com part de la torre sud, la porta del transsepte o bé gairebé noranta mènsules.  És per aquest motiu que dóna la sensació de ser "molt nova".


Durant aquesta restauració, alguns dels capitells van ser substituïts per rèpliques i actualment es conserven en el Museu Arqueològic de Palència.

Malgrat ser un dels temples més representatius del romànic espanyol, destaca per la seva sobrietat de formes. Té planta basilical de tres naus acabades en tres absis semicirculars.


Els absis destaquen per les seves grans finestres. En l'absis principal en trobem tres, mentre que en els laterals només s'obren dues.


Totes les finestres estan decorades amb una arquivolta de bossell, que es recolza en dues columnes. Envolta el conjunt un guardapols escacat.

Finestra de l'absis   Finestra de l'absis   Finestra de l'absis

Els seus capitells estan decorats amb motius vegetals, entrellaçats, aus enfrontades, bèsties i algunes figures humanes, algunes d'elles de caire eròtic.

Capitell amb figures humanes   Capitell amb figures humanes

L'absis principal està dividit en tres espais mitjançant dues columnes adossades, que decreixen en diàmetre a mesura  que augmenten en alçada. Estan rematades amb capitells vegetals. També està dividit mitjançant dues línies d'imposta escacades. Una d'elles recorre el tambor absidal just per sota de les finestres, mentre que l'altra ho fa en el punt d'arrencada de l'arc de les mateixes.


La decoració de la capçalera es completa amb una cornisa escacada, que es recolza en mènsules esculpides.

Mènsules esculpides i cornisa escacada    Mènsules esculpides i cornisa escacada

Les naus estan cobertes amb voltes de canó, reforçades per arcs torals.

Volta de la nau peincipal     Nau sud

Els arcs descansen la seva força en columnes adossades als pilars rectangulars, o als murs laterals del temple. Els pilars també serveixen de suport als arcs formers.


Tots els arcs es recolzen en columnes, els capitells de les quals estan esculpits. Podem veure tres grans grups: vegetals, animals i historiats. El primer grup són els més abundants, on podem veure una gran varietat de motius vegetals, alguns de factura molt tosca i d'altres més refinats.


Dins dels capitells animals podem veure aus com òlibes, pelicans, coloms o àguiles, altres animals com seprs, llops o lleons així com un ampli ventall d'animals fantàstics.


En el grup dels capitells historiats trobem nombroses escenes bíbliques com la del Pecat Original, l'expulsió del Paradís o l'Epifania. També es representen alguns pecats com l'avarícia i la luxúria.


En la intersecció del transsepte i de la nau principal s'alça un cimbori, de planta octogonal i cobert per l'interior amb una cúpula semiesfèrica.


Quatre finestres permeten el pas de la llum del sol. Aquests estan decorats amb dos arquivoltes, de bisell la més exterior i de bossell la interior. Aquesta es recolza en dos columnes amb els capitells esculpits. Envolta el conjunt un guardapols escacat. El mateix motiu escultòric el trobem en una línea d'imposta, que recorre els murs a l'alçada de l'arrencada dels arcs de les finestres i en la cornisa que hi sota la teulada. Aquesta es recolza en mènsules esculpides. En els murs on no hi ha una finestra, trobem una columna adossada, que arriba fins la cornisa.


El mateix tipus de finestres que veiem en el cimbori es troben també en els murs laterals del temple, un en cadascun dels trams de la nau, a excepció dels trams on hi ha una porta.

Finestra del mur sud    Finestra del mur sud    Finestra del mur sud


Dues línies d'imposta recorren els murs laterals, una per sota del nivell de les finestres i l'altra en el punt d'arrencada dels arcs de les mateixes.


S'accedeix al temple per quatre portes. Les que trobem en els murs laterals són originals, mentre que la del braç sud del transsepte no està clar si és afegida durant la restauració del temple o bé ja existia amb anterioritat. En aquest sector es va adossar una sagristia, que posteriorment va ser enderrocada.


Tampoc és original la porta que hi ha en la façana oest, totalment reconstruïda en la darrera restauració. Els estudiosos no es posen d'acord en si ja existia o bé va ser "inventada" a imitació de les altres dues.


Totes tres estan construïdes en un cos afegit. Les formen tres arquivoltes de mig punt, protegides per un guardapols escacat.


La porta nord té com a particularitat que l'arquivolta central es recolza en dues columnes amb els capitells esculpits.


Les tres portes tenen un petit teuladet, que es recolza en nou mènsules esculpides.


En els angles del mur oest trobem dues esveltes torres de planta circular. La del costat sud va ser reconstruïda prenent com a model la del costat nord.


S'accedeix al seu interior per unes portes que hi ha en els angles de l'església. En la del costat nord podem veure un timpà decorat amb un crismó. Per la seva factura es creu que és anterior a la resta del temple i per tant va ser reutilitzat.

En l'absis podem contemplar una talla de Crist Crucificat de finals del segle XIII.


L'acompanyen una talla de Sant Martí del segle XIV i una de Sant Jaume del segle XVI.

Talla de Sant Martí      Talla de Sant Jaume