Pais Basc - Guipúscoa


Cementiri de Bendarreta
(Aretxabaleta)

43º 02,456'N ; 2º 30,068'O    
Un fet molt estrany és que la provincia de Guipúzcoa no tingui gaires mostres d’art romànic, tenint en compte que, a les províncies del seus voltants existeix un gran patrimoni d’aquest estil. Trobem peces recol.locades en diferents esglèsies i cementiris, moltes vegades procedents de les antigues parròquies que fòren enderrocades.


En el cementiri de Bedarreta, existeix una finestra romànica que es va recuperar i traslladar allà, formant part del campanar amb cadireta.


S’ha perdut la documentació i per tant, no coneixem els seus orígens. Probablement es tracta d’una credença de superficie rectangular amb dos arcs separats per una columna amb capitell formant un mainell.


El buit interior és corvat i recorregut per una imposta. Els dos arcs estan formats per dues arquivoltes amb guardapols decorats amb temas zoomòrfics. L’arc de l’esquerra està decorat amb cinc animals, que es persegueixen enllaçant la boca amb les seves cues. Tres d’ells són serps amb cadires de muntar i petites potes prop del cap. El de la dreta presenta el mateix tipus d’animals, però aquesta vegada estan enfrontats.

Detall de l'arc esquerre   Detall de l'arc dret

El mainell és la peça més distingida, al seu damunt hi ha un cimaci decorat amb fulles enllaçades per les seves tiges. El capitell té símbols vegetals amb fulles d’acant taladrades per donar més profunditat, entre el capitell i el cimaci hi ha un cap antropomorfe amb les faccions molt ben esculpides.


La columna està formada per una xarxa de flors de quatre pètals rematats per una peça rodona.


Aquestes darreres particularitats fan pensar que procedéix del taller d’Estíbaliz (Àlava), on es van tallar moltes peces similars que encara existiexen en el seu lloc d’origen.