Regne de Navarra


Església del Sant Sepulcre
(Torres del Río)

42º 33,067'N ; 2º 16,317'O   
L'edificació actual és de finals del segle XII, tot i que sembla ser que a la zona hi havia un monestir ja en el segle XI. Està relacionada amb l'ordre dels templaris i té una semblança important amb l'església de Nostra Senyora d'Eunate.


Té dimensions reduïdes i planta octogonal, tot i que en un dels costats s'obre un absis semicircular. Al costat oposat trobem una torre de forma cilíndrica. Destaca per la seva verticalitat. Als angles de l'octògon podem trobar unes columnes cilíndriques adossades. Les parets estan dividies en tres pisos, gràcies a dues impostes. El cos inferior està format per murs llisos, excepte en el que hi trobem la portalada. Aquesta és de construcció molt simple. Està formada per uns arcs de mig punt sustentats en dues columnes. En el segon pis podem veure uns arcs apuntats de descàrrega. En els murs que es troben a banda i banda de l'absis també podem veure una petita finestra de mig punt. Està decorada amb un arc adovellat de mig punt que es sustenta en uns capitells decorats i dues columnes. En el pis superior trobem una finestra a cada costat de l'octògon. Aquesta finestra té dues arquivoltes, una de les quals es sustenta en una parell de columnes. L'edifici es corona amb una petita torre o llanterna també amb forma octogonal.


A l'interior podem contemplar la fantàstica cúpula estrellada. Els arcs arrenquen d'una cornisa decorada amb tauler d'escacs. Alguns dels arcs apuntats que formen la cúpula, concretament els que descansen en els angles de la nau, es sustenten en unes petites columnes adossades acabades en mènsules esculpides. A l'alçada de la cornisa i a la meitat de cada mur podem veure dues mènsules, pràcticament unides, d'on parteixen la resta d'arcs.

L'absis es comunica amb la nau a través d'un arc triomfal apuntat, que descansa sobre dos columnes amb els capitells esculpits. En un es representa el Davallament de la Creu, mentre que a l'altre podem observar la Resurrecció de Crist, amb el sepulcre buit.

A l'absis podem observar una altra joia del romànic. Es tracta de la talla del Crist dels quatre claus.