Regne de Navarra


Sant Miquel Arcàngel
(Estella, Lizarra)

42º 40,257'N ; 2º 1,702'O   
L'any 1187 Sanç el Savi va crear un barri a l'altre banda del riu Ega d'on es trobava el Palau dels Reis de Navarra, el Castell i l'església de Sant Pedro de la Rúa. Era una zona on habitualment es celebraven mercats. El temple parroquial es va començar a edificar a finals del segle XII. Diversos canvis en l'alçat de la planta i altres modificacions van retardar l'acabament de la seva construcció fins a finals del segle XIII. Al segle XIV va ser necessari reconstruir les cobertes ja que es van enfonsar parcialment. Es va aprofitar aquest moment per sobrealçar la nau.


El temple té tres naus acabades en un transsepte que té longituds diferents en els seus braços degut al desnivell del terreny.


La capçalera està formada per cinc absis, tot i que només tres són visibles des de l'exterior. Els dos situats més als extrems estan excavats al mur.


Els tres centrals estan decorats externament amb unes columnes llises adossades amb base, però sense capitell. L'absis principal, de majors dimensions, té tres finestres de mig punt formades per una arquivolta sustentada en un parell de columnes. Els dos laterals tenen una única finestra amb guardapols.

Capçalera   Detall capçalera


La portalada septentrional és sens dubte l'element més interessant del temple. Es tracta d'una portalada monumental ricament decorada.


Cinc arquivoltes de mig punt ricament decorades estan sobre la porta.


Cada arquivolta està adornada amb una talla a cada dovella.


La primera i tercera arquivolta contenen imatges d'àngels i profetes. La segona conté grups de dos personatges a cada dovella, mentre que a la quarta i cinquena els grups són de tres figures.

Detall de la portalada   Detall de la portalada   Detall de la portalada


Totes elles representen ancians apocalíptics o escenes del nou testament.


Sota les arquivoltes trobem un timpà presidit per un pantocràtor que sosté un crismó en lloc de l'habitual llibre amb la seva mà esquerra. Al seu voltant podem trobar el tetramorf i les imatges d'un home i una dóna als extrems.


En els capitells, que sustenten les arquivoltes, podem veure narrades imatges de la infància de Jesús. Hi ha dos capitells, esculpits per un altre mestre, que estan decorats amb motius vegetals i de caça.

Detall capitells   Detall capitells


Protegeixen la porta dos muntants esculpits amb bèsties ferotges, que s'estan engolint a unes persones, emportant-se així cap als Inferns als pecadors que volen accedir al temple.

Muntant de la portalada   Muntant de la portalada


Als costats de la porta podem trobar més imatges, distribuïdes en dos nivells. En el nivell inferior esquerre hi trobem la història de Arcàngel San Miquel vencent al drac i també disputant amb el dimoni les ànimes. Al costat dret hi podem veure representada la resurrecció de Crist, amb la imatge del sepulcre buit i al seu voltant dos àngels i les tres Maries.

Detall de la història de Sant Miquel  Resurrecció de Crist

Al registre superior hi trobem vuit apòstols. La seva forma, com si es tractessin de columnes, el fet que només n'hi hagi vuit i no dotze i que l'estil amb que estan esculpits sigui diferent a tota la resta de la portalada, fa pensar que van ser reaprofitats i que originàriament tenien una altra ubicació

Apostolat  Apostolat

A banda i banda de la porta, trobem una parella d'arcosolis, protegits per un arc apuntat.


Durant la restauració realitzada a finals del segle XX es va afegir un porxo metàl·lic, per tal de protegir la portalada de l'erosió provocada per les inclemències del temps, que desvirtua aquest monument. Sens dubte no ha estat la millor elecció. S'hauria d'haver optat per alguna formula més respectuosa.


A la dreta de la portalada, podem veure un arc apuntat i la meitat d'una altre. La columna existent en la unió dels arcs, té un capitell decorat amb motius vegetals.


Al costat meridional del temple podem trobar una altra porta, però molt més senzilla. Està formada per cinc arquivoltes sense decoració i apuntades. Aquestes estan sustentades en tres parells de columnes amb capitells decorats senzillament.

Portada meridional

Al davant de l'absis podem trobar una capella d'estil gòtic que s'uneix al cos de l'església per un arc apuntat.

Capella gòtica