Regne de Navarra


Nostra Senyora d'Eunate
(Muruzábal)

42º 40,318'N ; 1º 45,675'O   
Església edificada en la segona meitat del segle XII. No està clar quin va ser el motiu de la seva construcció. Algunes veus indiquen que es podria tractar del temple funerari d'un hospital de peregrins. Pels seus voltants s'han trobat moltes tombes. Malgrat tot hi ha altres veus que no donen crèdit a aquesta versió.


Té planta octogonal, tal i com succeeix en l'església del Sant Sepulcre de Torres del Rio. A cada aresta de l'octògon podem veure unes altes columnes amb capitells decorats amb motius vegetals, que arriben fins a la teulada.

Detall capitells  Detall mènsules i capitells

Aquesta es sustenta per unes mènsules sense decoració.


Sobre els murs laterals hi ha arcs de descàrrega apuntats, que es recolzen en columnes adossades a les que ja podem trobar en les arestes del polígon.

Arcs de descàrrega   Arcs de descàrrega
Els seus capitells estan decorats amb motius vegetals, alguns de senzilla factura. Sembla com si l'escultor no hagués acabat la seva obra.

En alguns murs podem trobar un arc de mig punt dins del qual s'obre una finestra amb arquivolta. Els seus capitells estan decorats amb motius vegetals. A l'alçada dels capitells hi ha una imposta que recorre gairebé tot el temple.

Finestra  Finestra  Finestra

Capitell esquerreCapitell dret  Capitell esquerreCapitell dret  Capitell esquerreCapitell dret


Sobre la teulada hi trobem una espadanya de doble arc de mig punt que va ser construïda posteriorment. En el costat oposat a la porta principal hi trobem una petita torre amb una escala de cargol. Sembla que s'utilitzava com a far per il·luminar el camí als peregrins.


En un dels seus costats s'obre un absis semicircular, orientat a llevant.


Exteriorment el semicercle es converteix en un pentàgon, amb columnes a les arestes.


La teulada es sustenta en una cornisa reforçada per mènsules decorades amb cares humanes i de bèsties.


A cada costat de l'absis s'obre una finestra i una altra en la part central. Està formada per un arc de mig punt i una arquivolta que es recolza en un parell de columnes amb capitells decorats amb motius vegetals molt simples. Alguns d'aquests capitells no són originals.

Finestra de l'absis  Finestra de l'absis  Finestra de l'absis

Capitell esquerreCapitell dret  Capitell esquerreCapitell dret  Capitell esquerreCapitell dret


Els dos murs que hi ha entre les finestres, estan decorat amb un arc cec, recolzat en dues columnes amb els capitells esculpits amb motius vegetals. Com en el cas de les finestres, alguns d'aquests capitells no són originals.

Finestra de l'absis  Finestra de l'absis

Capitell esquerreCapitell dret  Capitell esquerreCapitell dret


El temple té dues portes: una al costat oposat de l'absis i la principal en el costat nord.

 Porta oest    Portalada nord

Aquesta està formada per arquivoltes de mig punt en gradació. Tres d'elles estan decorades.


L'exterior és sens dubte la més interessant ja que hi podem trobar figures humanes, animals i caps. Les altres dues tenen esculpits temes florals.


Estan suportades per dues parelles de columnes amb els capitells decorats. Els més exteriors representen motius florals, mentre que en els altres dos hi podem veure un cap amb una barba en forma d'espirals. Si es dóna la volta al capitells, hi ha qui hi vol veure una cabra.

Capitells de la porta nord     Capitells de la porta nord

El del costat dret és original, mentre que l'altre és una còpia recent.


La porta del costat oest és molt més senzilla. Està formada per un senzill arc de mig punt adovellat.


Aquest està protegit per un guardapols decorat amb motius florals.


A l'interior del temple la nau segueix l'estructura octogonal.


Està dividida horitzontalment en dos trams gràcies a una imposta que hi ha a l'alçada de les portes.

Interior del temple   Interior del temple


A cada aresta hi trobem dues columnes superposades. La inferior arriba fins la imposta, mentre que la superior s'eleva fins l'alçada del capitells de les finestres.


Els capitells estan tots decorats amb motius vegetals simples, tot i que també se'n poden trobar alguns que tenen històries esculpides, molt esquemàtiques.


Sobre les columnes de les arestes descansen els nervis de la cúpula. Aquests són de secció quadrada i es troben en el centre de la cúpula, en la que s'obren unes finestres amb formes poligonals.


Els capitells de l'arc triomfal són de temàtica vegetal, tot i que en el del costat dret s'hi poden veure algunes cares d'animals.

Capitells de l'arc triomfal  Detall capitells


En el nivell superior, tal i com succeeix en l'exterior, s'obren algunes finestres de mig punt i doble esqueixada, protegides per una arquivolta, que es recolza en dues columnes amb els capitells esculpits amb motius vegetals.

Finestra  Finestra


En alguns dels murs on no hi ha finestres podem trobar un arc cec de mig punt, similar als que podem veure en l'exterior de l'absis. L'arc es recolza en dues columnes, que també tenen capitells vegetals.


A l'absis també s'observa una doble distribució horitzontal.


La part superior està formada per una sèrie d'arcs formats per una arquivolta que es sustenta en columnes i capitells decorats, alguns d'ells de factura moderna. En alguns d'aquests arcs s'obren tres finestres, que il·luminen l'absis.

Detall capçalera

Capitells de la capçaleraCapitells de la capçalera

 


El pis inferior està format per una altra galeria d'arcs, en aquest cas apuntats i cecs. Els seus capitells estan esculpits amb motius vegetals i caps d'animals.

Detall interior capçalera

 


La volta de l'absis va ser posteriorment reforçada amb nervis que descansen en columnes amb capitells decorats, que s'intercalen entre les arcades del pis superior.


Vorejant tot l'edifici podem trobar una galeria porticada amb 33 arcs de mig punt.


En cinc del vuit costat els arcs descansen sobre pilars de planta quadrada, ja que van ser reconstruïts en el segle XVII.


En els altres tres trams, els propers a la porta principal, descansen en parells de columnes.

Galeria porticada   Galeria porticada


Els capitells estan decorats amb temàtica variada. Hi podem trobar motius vegetals, lleons enfrontats, fruits, entrellaçats i una figura amb els braços en creu rodejada de catorze persones, entre d'altres. L'estat de conservació d'alguns fa impossible reconèixer les imatges.

Capitell historiat  Capitell historiat