Castella la Manxa - Província de Guadalajara


Església de Santa Coloma
(Albendiego, Guadalajara)

41º 13,474'N ; 3º 2,825'O   
Prop de la població de Albendiego, junt al riu Bornova, trobem aquest temple dedicat a Santa Coloma. Les primeres notícies d'aquest edifici data de l'any 1197, quan en una carta del bisbe de Sigüenza Don Rodrigo, es parla de l'existència d'una canònica en aquest indret. El temple que podem contemplar avui en dia es va construir en el segle XIII, tot i que no es va acabar fins ben entrat el segle XV.


Inicialment el temple es va concebre amb una estructura de tres naus i planta basilical, però finalment només es va construir la central.Aquesta nau està capçada a l'est per un bell absis semicircular, dels més importants de la zona, gràcies a la seva decoració, tant interior com exterior.

Absis    Interior de l'absis


El tambor absidial està dividit en tres espais gràcies a quatre columnes triples, que no es van acabar i resten truncades a l'alçada dels capitells de les finestres. Són precisament aquestes obertures l'element més interessant del temple. En cadascun dels tres espais en que esta dividit l'absis s'obre una finestra de mig punt, envoltada per tres arquivoltes, que es recolzen en tres parelles de columnes amb els capitells esculpits amb motius vegetals. Les finestres filtren la llum per mitjà d'unes celosies de tradició islàmica, on s'han representat motius geomètrics com estrelles, triangles o cercles.


Interiorment es repeteix aquesta mateixa decoració, si bé en aquest cas les columnes que divideixen el cilindre absidal són simples i tenen un capitell de tipus vegetal.


De la idea inicial de tres naus només es van realitzar els tres absis. Els laterals són de planta quadrada i estan coberts amb una volta apuntada, reforçada per arcs torals, el central recolzat en columnes amb els capitells esculpits amb motius vegetals molt esquemàtics. 

Absis nord   Absis sud


En el mur oest de totes dues capelles s'obre una finestra geminada, que en els extrems es recolza en dues columnes amb els capitells esculpits. En lloc de la columna central trobem un element decoratiu en el que s'ha esculpit el segell de Salomó, l'estrella de vuit puntes. En la part central hi ha una rosassa.  


En el mur sud de la capella de la dreta podem veure una finestra de característiques similars, però que ha perdut la celosia amb que estava decorada.


Un petit arc apuntat, resseguit per una motllura en forma de bossell, permet accedir als absis laterals. 


La porta d'accés es situa en el mur sud i va ser feta segons els canons del renaixement.