Galícia - Província de Lugo


San Miguel d'Eiré
(Pantón, Lugo)

  42º 31,091'N ; 7º 38,898'O   
De l'antic monestir femení de l'ordre de sant Benet, fundat en el segle XII, actualment només queda en peu l'església. 


L'element més característic és la gran torre campanar, que s'alça sobre la nau. Aquesta va condicionar la distribució interior del temple. Té planta rectangular, perpendicular a la nau. Té un sol pis, en el que s'obren finestres en cadascun dels seus murs.


En els costats est i oest és on trobem les finestres més treballades. Podem veure dues finestres geminades. Els capitells de les columnes centrals estan esculpits amb motius vegetals entre els que trobem caps humans i d'animals.

Detall del campanar    Detall del campanar

El temple té una sola nau, capçada a l'est per un absis semicircular, precedit d'un ampli presbiteri.


L'absis està dividit per quatre columnes, que s'aixequen sobre un plint força alt i que arriba gairebé fins una motllura, decorada amb boles, que recorre tot el cilindre absidal.


Els seus capitells estan decorats amb motius vegetals i petits caps d'animals.

Capitell i mènsula   Capitell i mènsula

Capitell i mènsules   Capitell i mènsules


També presenten una rica decoració les mènsules en que es recolza la teulada. La seva temàtica és de tipus vegetal, geomètric, zoomòrfica i també podem veure figures humanes, alguna amb actitud grotesca.


Els murs laterals estan també decorats amb mènsules sota la cornisa, a excepció del frontis. La decoració es completa amb les metopes, esculpides amb motius florals.


La capçalera està il·luminada per cinc finestres: tres a l'absis i dos al presbiteri. La central és la més interessant de totes. Està decorada exteriorment amb una robusta arquivolta, recolzada en dos columnes. Envolta el conjunt un guardapols escacat.


Les columnes tenen els seus capitells esculpits. En el costat esquerre sembla que es van representar tres lleons, mentre que en el costat dret veiem dos animals fantàstics, que podrien ser dracs. 

Capitell esquerre   Capitell esquerre

Com ja hem comentat, la construcció de la torre va condicionar l'estructura del temple. El campanar es recolza en l'arc triomfal pel costat est i en un arc toral, que descansa sobre dues grans pilastres. En cadascuna d'elles trobem una columna adossada. En el capitells de la del costat esquerre veiem uns animals, agafant-se per les potes, mentre que en costat dret tenim uns motius vegetals i dos caps humans, curiosament col·locades de cap per avall.

Capitell amb animals   Capitell amb motis vegetals i caps humans

L'arc triomfal està precedit d'un triple arc de mig punt. El central es recolza en dues fines columnes. Els seus capitells estan decorats amb pinyes. Al seu darrera es troba l'arc triomfal, que com hem comentat serveix de suport per a la torre campanar. Es recolza en dues columnes semicirculars adossades. Els seus capitells estan decorats amb motius vegetals. El del costat dret destaca per l'espai que hi ha entre les fulles corbades i la part interior del capitell.


En la unió del presbiteri i de l'absis trobem un altre arc, similar al triomfal, però amb els capitells molt més senzills.


Les pintures de la volta de l'absis són de factura posterior, del segle XV o XVI.

S'accedeix al temple per dues portes. La del costat nord és la més interessant. Està formada per dues arquivoltes de mig punt, protegides per un guardapols escacat.


L'arquivolta exterior està decorada amb una flor circumscrita a cada dovella.


En la dovella central es va esculpir un Agnus Dei i les lletres AGN.


La decoració de l'arquivolta interior està feta a base de motius helicoïdals i mitges boles. Descansa en dues columnes, amb els capitells esculpits amb motius vegetals. En el costat esquerre trobem un  cap esculpit en una de les fulles. En  la resta hi ha una petita flor. En el capitell de la dreta només veiem flors.

Capitell amb caps humans    Capitell amb flors

El timpà només conserva la part superior original. En tots dos fragments s'han representat cercles, que s'entrellacen, creant creus circumscrites.


El timpà es recolza en dos interessants muntants. El del costat dret té esculpides dues bèsties, que tenen caps humans, orientats al revés que la resta del cos. Al seu damunt es veure el text LU MA. Hi ha dues interpretacions al voltant del significat d'aquests dos elements. Per a algunes fonts, es tracta de dues bèsties alades i al seu damunt el mestre escultor va deixar la seva firma Lucas Magister.  Per altra banda, hi ha qui creu que es tracta de dos símbols del Tetramorf: els de sant Lluc i sant Marc. Tot i ser molt similars, els dos animals tenen algunes particularitats. El del costat esquerre té dues petites banyes i les potes acaben en peülles. Al seu damunt té les lletres LU, per tant podria ser sant Lluc, representat per un brau. Per contra, l'animal de la dreta té serrell, a mode de melena de lleó, urpes i en l' inscripció es llegeix MA. Per tant podria tractar-se de la representació de sant Marc. Sembla que aquesta segona teoria és la més encertada. 

Capitell i muntant amb caps humans    Capitell amb flors i muntant del Tetramorf

En cas de ser així, per què només hi ha dos evangelistes? En el muntant del costat dret, on caldria esperar trobar els altres dos símbols del Tetramorf, veiem un cap humà amb barba i situat  cap per avall, sota dues volutes. 

La portalada també està decorada per la part interior. En les dovelles es van esculpir lletres de l'abecedari, concretament les lletres A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L i M. Sorprèn que es deixés en blanc una dovella, la que hi ha entre la E i la F. Algunes fonts afirmen que el mestre d'Eiré va fer coincidir la seva inicial, la f, en la part central de l'arc, la dovella més important, que després va ser decorada amb una creu de consagració pintada. Aquesta teoria ve avalada per fet que en alguns elements escultòrics podem veure aquesta lletra com a marca de picapedrer.


Junt a aquesta porta trobem una antiga capella, que ha perdut el sostre. Probablement estava destinada a panteó i formava part d'un atri. En el seu interior es conserven dos sepulcres. L'element més destacat és la finestra del mur oest, similar a les de Santo Estevo de Ribas de Miño. Una finestra circular amb cercles perforats, a mode de rosassa.

Mur lateral de la capella    Mur oest de la capella

En el mur oest hi ha una altra porta, molt més senzilla. Està formada per un arc de mig punt adovellat, protegit per un guardapols, llis per la part interior i decorat amb boles per la part interior.


Sobre aquesta porta, al nivell del cor elevat, trobem una porta, que probablement comunicava amb alguna dependència monàstica, avui desapareguda.  Per la part interior està flanquejat per dos absidioles excavades en el mur i que tenen un petit ull de bou.


Al seu damunt s'obre una finestra, decorada amb una arquivolta, recolzada en dos columnes amb els capitells esculpits amb motius vegetals. Envolta el conjunt un guardapols escacat, molt deteriorat.


Sota el cor, en l'interior del temple, es conserva la pila baptismal. Està decorat amb motius de corda, castells, personatges amb creus  i flors de lis.


Prop d'ella trobem una petita finestra geminada amb arcs de ferradura, de clara tradició visigoda, procedent d'una edificació anterior.


En el cilindre absidal trobem una altra sorpresa. En un dels seus carreus es pot veure un lleó esculpit.

Les imatges sense el logotip d'Art Medieval estan utilitzades amb llicència Creative Commons de José Antonio Gil Martínez.