Galícia - Província de Lugo


San Xoan
(Portomarín, Lugo)

42º 48,466'N ; 7º 36,934'O   
Les primeres notícies del Burgum de Ponteminei daten de principis del segle XI, quan era una de les possessions del monestir de Loyo de los Caballeros, que era de l'ordre de Sant Jaume. El poble es va crear al voltant d'un pont, d'origen romà, utilitzat pels peregrins que anaven a Compostela.


En 1963 la construcció d'un embassament va submergir el poble sota les aigües del riu Miño. Per sort es va decidir desmuntar el temple i traslladar-lo al bell mig del nou poble. En alguns carreus encara podem veure la numeració que es va fer servir per tornar a reconstruir el temple.


El temple dedicat a Sant Joan, és conegut també amb l'advocació de Sant Nicolau.

Exteriorment sorprèn la seva aparença de fortificació. Bona part d'aquests elements van ser afegits en el moment del trasllat, tot i que des de sempre va tenir també una funció militar com ho demostra el camí de ronda que hi ha sobre la teulada.


L'església va ser edificada a finals del segle XII o principis del XIII. Un cop a dins destaca l'amplitud i alçada de la seva nau, així com la lluminositat, gràcies a les seves finestres laterals i les dues rosasses.


La nau està dividida en cinc trams, gràcies a arcs torals, lleugerament apuntats, que es recolzen en columnes adossades a pilastres.

Interior del temple   Interior del temple

Aquestes columnes estan decorades amb capitells de motius vegetals.

Capitells vegetals   Capitells vegetals

En l'espai existent entre dos arcs torals es va col·locar un altre arc, que en aquest cas es recolza en mènsules a nivell de la imposta existent en els murs laterals.


En el primer tram de la nau, es va intentar reforçar la volta amb dos nervis, que es creuen en una clau esculpida. Es creu que la volta va necessitar ser reforçada i es va intentar aquesta solució, però no va ser gaire efectiva i en la resta del temple es van acabar col·locant els arcs torals intermedis.


La capçalera del temple està formada per un absis semicircular, precedit d'un profund presbiteri.


Tres finestres il·luminen el cilindre absidal.


Estan decorades, tan interna com externament, amb una arquivolta, recolzada en dues columnes i protegida per un guardapols escacat. Els capitells estan decorats bàsicament amb motius vegetals.


Recorre el cilindre absidal una motllura escacada per sota del nivell de les finestres.


Exteriorment està dividit amb quatre columnes, amb capitells vegetals sota la cornisa.


Completen la decoració de la capçalera les mènsules esculpides on es recolza la cornisa.


Com hem dit anteriorment, l'interior del temple està molt il·luminat gràcies a les cinc finestres que hi ha obertes en cadascun dels murs laterals.

Detall del temple   Detall del temple

Com les de l'absis, estan decorades amb una arquivolta, recolzada en dues columnes amb els capitells esculpits.

Finestra lateral   Finestra del temple

Per la part exterior dels murs laterals del temple, les finestres estan emmarcades dins un arc de mig punt.


La porta principal es troba en el mur oest. Està formada per tres arquivoltes de mig punt en gradació, bellament esculpides.


Destaca la imatge d'un Crist en majestat esculpida en la part central del timpà, tot i que es troba força erosionada.


En la primera arquivolta trobem un dels motius recurrents en l'obra del mestre Mateu: els ancians músics.

Detall dels ancians músics      Detall dels ancians músics

La segona arquivolta està decorada amb  flors, mentre que a la tercera hi ha arcs cecs sobre un bossell. En el guardapols també trobem elements vegetals.


Els capitells són de temàtica vegetal.

Capitells del costat esquerre    Capitells del costat dret

En el mur sud s'obre una altra porta.


Està formada per tres arquivoltes de mig punt en gradació, decorades amb motius vegetals i de tipus geomètric. Per la part exterior, un guardapols decorat protegeix el conjunt.


Les tres arquivoltes es recolzen en tres parelles de columnes. Els seus capitells estan decorats amb motius vegetals, a excepció dels dos interiors, que tenen harpies i altres éssers monstruosos.

Capitells del costat esquerre    Capitells del costat dret

En el timpà trobem tres figures esculpides. La central porta mitra i segurament representa a Sant Nicolau. L'acompanyen dos personatges. El de l'esquerra porta un bastó i el bàcul del bisbe, mentre que el de la dreta aguanta un llibre obert.


Sobre la porta, trobem un fris d'arcs cecs, amb mènsules i mètopes esculpides.


En el mur nord s'obre una altra porta.


En aquest cas, es representa l'escena de l'Anunciació. Entre l'arcàngel san Gabriel i la Verge trobem un arbre amb tres fulles i dos fruits.


El timpà està envoltat per tres arquivoltes esculpides. En les dues interiors trobem motius vegetals, mentre que l'exterior presenta arcs cecs. El guardapols, també té elements vegetals esculpits.


La decoració de la portalada es completa amb els capitells de les columnes en que es recolzen les arquivoltes. Com en el cas de la porta sud, els dos interiors estan esculpits amb éssers fantàstics, com harpies. La mateixa temàtica la trobem en el capitell central del costat dret, mentre que el altres capitells són de tipus vegetal.

Capitells del costat esquerre    Capitells del costat dret