França - Llenguadoc Rosselló - Pirineus Orientals


Sant Fruitós d'Iravals
(La Tor de Querol, Alta Cerdanya)

42º 27,592'N ; 1º 53,758'E
Es tenen notícies d'aquest indret ja en el segle X, quan era la parròquia més important de la vall. El temple que ens ha arribat és de dos segles més tard.


El temple és de tipus rural amb una sola nau rectangular acabada en un absis semicircular. 


L'absis és llis i sense decoració. Té una finestra de doble esqueixada al centre i una en forma d'espitllera en el costat sud.  

Finestra esqueixada de l'absis          Finestra espitllerada de l'absis

En la part superior del mur oest trobem un campanar de cadireta de dos ulls. 

Campanar de cadireta       Campanar de cadireta

La porta d'accés al temple es troba en el mur sud. És de factura molt senzilla, formada per un arc de mig punt adovellat.  

Porta d'accés         Detall de la porta d'accés

La porta es va protegir amb un porxo de factura moderna.  

Porxo          Mur sud i campanar de cadireta

Les finestres del mur sud, que podem trobar per sobre el porxo, són de factura posterior. Prop de l'absis encara queden restes d'una finestra esqueixada de l'època. 

 Finestra del mur sud

En l'interior del temple es conserva una talla policromada de Crist Crucificat, datada al segle XIII. També podem observar un frontal d'altar procedent del temple de Sant Esteve de la Tor de Querol. És del segle XIII i va ser pintat seguint el corrent bizantí.