Castella i Lleó - Província de Burgos


Ermita de la Puríssima Concepció de San Vicentejo
(Condado de Treviño)

42º 45,015'N ; 2º 40,788'O   
L'ermita de la Concepció, denominada popularment San Vicentejo per la seva anterior advocació a Sant Vicenç, va ser declarada monument Històric Artístic en 1994.


Malgrat estar situada en el comtat de Treviño, enclavament carregat d'història, no es troben massa documents que ens donin a conèixer una església tan singular.

En el mur sud existeix una inscripció que ens permet situar el moment de la seva edificació. Tot i l'erosió de la seva part dreta, ens ajuda a interpretar que va ser construïda en l'any 1162, però hi ha qui pensa que la seva veritable edificació va ser cap a 1190, essent dates que no coincideixen amb el romànic de l'època i del seu estil depurat.


La inscripció diu així:

+INE DNINRIIhVX EDIFICATVM EST hoC TEMPLVM
IN ONORE SCI VINCENCII ERA MILLESI MA C

Es creu que el projecte de la seva construcció era fer un edifici molt més importat però que per algun motiu desconegut, va acabar sent una església amb menys pretensions, arribant fins als nostres dies en perfecte estat de conservació. Aquest fet ho demostra la diferència que hi ha entre l'execució de l'absis, molt treballat i recarregat amb la resta de l'església.


Consta d'una sola nau amb absis semicircular, que reposa sobre un doble sòcol, executat amb impecables carreus de tonalitat rosa gràcies a l'òxid ferri, adornat per cinc semicolumnes poligonals rematades per sengles capitells a l'alçada de la cornisa.


La majoria de capitells estan decorats amb fulles d'acant, fina i elegantment tallades amb la tècnica del trepant.


A mitja alçada de les columnes i al nivell de les impostes existeix una ornamentació feta amb capitells que tenen decoració vegetal.


Si s'observem amb detall l'exterior de l'absis, veiem que a mesura que va agafant alçada es va eixamplant. Per aquest motiu les columnes adossades també es van eixamplant gràcies a aquests "capitells", disposats en dos nivells. Els dos elements del costat dret són llisos, mentre que els del costat esquerre presenten un animal i figures antropomorfes.

Fals capitell amb una figura animal   Fals capitell amb figures humanes


De les cinc parts de tambor absidal, les tres centrals estan ornamentades idènticament. Al capdamunt existeixen arcs cecs trilobulats que es recolzen en senzilles mènsules adossades a les semicolumnes.


Aquestes mateixes tres parts contenen una finestra amb quatre arcs en gradació. L'arc exterior és apuntat i es recolza en columnes que arriben fins al sòcol, que tenen els capitells esculpits amb motius bàsicament vegetals. La resta dels arcs de la finestra són de mig punt.


L'arc intermig d'aquest grup de tres, està decorat amb una filigrana de motius vegetals.


Entre els arcs trilobulats i les finestres, hi ha uns arcs de descàrrega amb diferents decoracions a base d'elements vegetals, animals i botons.


En un d'ells veiem unes figures humanes en posició horitzontal.


Els trams laterals de l'absis són llisos i només presenta un arc cec apuntat, que es recolza pel costat més oriental en una columna i pel costat occidental en una mènsula decorada.

Absis vist des del nord  Mènsula esculpida


La porta d'entrada, oberta en el sector més occidental del mur sud i protegida per un teuladet, consta de set arcs en gradació i recolzats en una imposta escacada. Aquests arcs es prolonguen cap al terra mitjançant columnes en els arcs parells i directament amb els brancals en les senars.


Les columnes presenten capitells, si bé la majoria estan molt erosionats. En alguns d'ells, els més interiors, encara podem veure part de la seva decoració vegetal.


També algunes de les columnes presenten algun motiu decoratiu d'execució molt rústica que no té res a veure amb el gairebé barroquisme de l'absis.


L'única decoració del cos de l'edifici són una finestra senzilla en forma d'òcul oberta en el mur sud i alguna de les mènsules en que es recolza la teulada, que encara conserva la seva escultura.


En un dels contraforts del mur sud trobem un rellotge de sol.


La fàbrica del temple és a base de carreus, perfectament tallats i disposats en fileres regulars. En alguns d'ells es poden veure les marques de picapedrer.

Marca de picapedrer  Marca de picapedrer