Aragó - Província de Saragossa


Església de Santa Maria
(Uncastillo, Cinco Villas)

42º 21,566'N ; 1º 7,977'O   
En un dels extrems de la població podem trobar aquest temple dedicat a Santa Maria. L'edifici actual es va construir en el segle XII, tot i que prèviament ja existia un temple amb aquesta advocació. Va ser consagrat en 1155.


El temple està format per una única nau coberta amb volta de canó. Aquesta està dividida en sis trams per mitjà d'arcs torals de mig punt, lleugerament apuntats, que es troben recolzats en columnes adossades a pilastres i amb els capitells esculpits. Destaquen les imatges de contorsionistes, músics, la d'un avar amb la bossa de diners al coll i les de lluites entre dos homes o entre un home i una dona. L'absis és semicircular i està decorat internament amb un conjunt d'arcs de mig punt adossats al mur. Els capitells estan esculpits bàsicament amb motius vegetals i animals, tot i que podem trobar també éssers humans. Lamentablement, durant la meva visita s'estava celebrant un funeral en el temple i no vaig poder gaudir d'aquesta meravella.

Exteriorment l'absis es presenta com una gran estructura de carreus finament tallats. Com la resta de murs del temple (a excepció del que es troba als peus de la nau) està reforçat per contraforts que el divideixen en quatre espais. Cadascun d'ells té una finestra de mig punt en la seva part central. Aquesta està decorada amb una arquivolta que es recolza en capitells esculpits. Per sobre d'ella podem trobar un guardapols. Recorre horitzontalment el cilindre absidial una imposta.

Absis

Detall absisFinestra de l'absis

Finestral de l'absis


Sota la teulada podem veure un fris d'estil jaqués que es recolza en interessants mènsules esculpides. El seu estat de conservació es força bo i gràcies això podem gaudir d'un munt d'escenes en les que es veuen a homes i dones en diferents actituds: ballant, tocant instruments, abraçats, ...

Mènsules esculpidesMènsules decorades

Mènsules esculpidesMènsules esculpides

Mènsules esculpidesMènsules esculpides

Mènsules esculpidesMènsules esculpides


En el mur sud podem trobar un dels altres elements més interessants d'aquest temple: la seva portalada lateral. Està formada per tres arquivoltes de mig punt ricament decorades. Està situada entre dos contraforts i emmarcada per una gran arc de mig punt. La formen tres arquivoltes ricament decorades.

Detall arquivoltes       Portalada

En la més exterior podem trobar tota una col·lecció de belles figures col·locades, aparentment, sense cap mena d'ordre lògic. Alguns motius esculpits són similars als que podem veure en les mènsules de l'absis. Així podem trobar diferents personatges tocant instruments o una parella a punt de començar a dansar, acròbates fent contorsionisme, una parella que sosté un plat, un home degollant un xai, tres homes junts asseguts, un home que sembla tocar-li el pit a una dona, dos aus entrelligades que es piquen les potes, altres bèsties... Un conjunt de figures bellament esculpides col·locades una a continuació de l'altra.

Detall pantocràtor i evangelistaDetall arquivoltes

Detall arquivoltesDetall arquivoltes

Detall arquivoltesDetall arquivoltes

Detall arquivoltesDetall arquivoltes

Detall arquivoltesDetall arquivoltes


La segona arquivolta està formada per uns personatges que s'aboquen a una espècie de barana. Es curiós veure com l'artista va esculpir-los de tal manera que podem veure el cap i els braços per sobre la barana, mentre que les cames es veuen per sota.

Detall arquivoltes

L'arquivolta més interior les figures estan distribuïdes en dues fileres.

Les arquivoltes es recolzen en sis de columnes. Les centrals són llises, mentre que les dels extrems són helicoidals. Els seus capitells estan ricament tallats amb motius historiats. El capitell situat més a la dreta representa a uns dimonis amb l'ànima d'un pecador. Un dimoni, representat amb cara de gos, llença foc sobre el condemnat. En un extrem, Sant Miquel observa l'ànima descarriada. El capitell central del costat dret ens mostra la fugida d'Egipte, mentre que el més interior es representa l'expulsió d'Adam i Eva del Paradís.

Capitells portaladaCapitells portalada

Capitell d'Adam i EvaCapitell de la fugida a egipteCapitell de l'infern

Detall columnesDetall columnes


En el costat esquerre trobem representat un funeral. El podem veure en el capitell més exterior, on s'observa a un difunt en el seu taüt i tres persones que el vetllen. En l'altra cara del capitell es veu com la seva ànima es portada cap al cel per dos àngels. En el capitell central veiem a dos personatges que cavalquen sobre dues feres, que han perdut el cap.  En el tercer capitell veiem representada la lluita entre un cavaller i dues persones a peu. 


Per sobre de les arquivoltes, trobem una línia d'imposta decorada. Just al seu damunt trobem encastades dues figures, que semblen ser aprofitades d'un altre lloc. En una d'elles es representa un Crist en Majestat. Al seu costat, un evangelista que ha perdut el rostre. Les traces d'aquestes figures recorden les de l'escena de l'Epifania que hi ha en l'altra portalada del temple. Això fa pensar que potser, totes tres, formaven part d'una antiga portalada romànica, avui desapareguda.

Pantocràtor i EvangelistaFaçana del temple

En època renaixentista es va afegir al temple un claustre adossat al mur esquerre. També es va construir un atri i un cor en els peus de la nau, eliminant l'antiga façana. Sobre la nova porta d'accés es va col·locar l'escena de l'Epifania abans citada. Es tracta d'un conjunt d'imatges presidides per la Verge que té al Nen en la seva falda. A la seva esquerra els tres Reis presenten les seves ofrenes. A la dreta Sant Josep s'ho mira.