Aragó - Província d'Osca


Santa Maria la Gran
(Benasc, Ribagorça)

 42º 36,241'N ; 0º 31,365'E      
Malgrat tractar-se d’un temple bàsicament del segle XVII, moment en que es va refer el creuer, la capçalera i la torre campanar, encara podem veure alguns dels elements que conformaven l’església romànica del segle XIII.

Vista general   Interior del temple   Interior del temple

Les parts més rellevants es troben en el mur sud.


Allí trobem la porta d’accés, d’època tardana, mostrant ja les traces de l’incipient art gòtic.

Porta d'accès  

Està formada per quatre arquivoltes, recolzades en mènsules decorades amb cares humanes, molt malmeses.

Mènsula esculpida   Mènsula esculpida  

Sobre la porta trobem un ull de bou, que té les dovelles decorades.


Podem veure motius florals, animals fantàstics i caps humans.

Detall de l'ull de bou    Detall de l'ull de bou

En la clau veiem la imatge Sant Marcial, el patró de Benasc.


També es conserva un crismó, situat entre tots dos elements.


Alguns estudiosos afirmem que aquests elements van ser traslladats de l’antic monestir de Sant Martí, situat a les afores de la població.