Aragó - Província de Saragossa


Església de San Miguel
(Bijuesca, Comunitat de Calataiud)

41º 32,307'N ; 1º 55,162'O   
El temple actual es va construir en el segle XVII, aprofitant alguns elements de l'anterior temple romànic.


L'element més important que s'ha conservat de l'època medieval és l'absis semicircular, que remata la gran nau pel costat est.


La part inferior del mur sud és romànic, tot i que molt modificat,  i en ell s'obren dos finestrals de mig punt adovellats protegits per un guardapols.

Finestra de mig punt del mur sud       Finestra de mig punt del mur sud

Estan decorats amb una arquivolta, que descansava en dues columnes amb els seus capitells esculpits amb motius vegetals. Un dels fusts ha desaparegut.

Capitell vegetal   Capitell vegetal

Capitell vegetal   Capitell vegetal


En el costat sud del presbiteri s'obre una altra finestra de mig punt, de factura molt més senzilla.


L'interior del temple està totalment reformat segons els gustos de l'època en estil barroc. Durant unes obres es van descobrir els fonaments dels murs perimetrals del primitiu temple. Aquests elements es van cobrir amb plaques de vidre, que permeten la seva contemplació. Gràcies a això podem veure les bases de les columnes adossades, que servien de suport als arcs torals.