Aragó - Província d'Osca


Sant Cristòfol de Lluçars
(Tolba, Ribagorça)

42º 09,372'N ; 0º 34,588'E   
Malauradament, no es conserven gaires dades de la història d'aquest temple, per que l'arxiu i molts objectes litúrgics van ser cremats en la darrera Guerra Civil.


L'església té planta basilical de tres naus, cobertes amb voltes de canó i capçades a l'est per tres absis semicirculars. Les voltes estan reforçades per arcs torals: dos en el cas de les naus laterals i tres en la central, el darrer adossat al mur de ponent.


La separació entre naus es fa mitjançant arcs formers de mig punt, que descansen en semicolumnes adossades a pilars quadrats, on també es recolzen els arcs formers. Aquesta distribució es veu alterada en els dos darrers trams de la nau. En l'angle nord-oest es va construir posteriorment una torre campanar, eliminant un dels seus arcs. En canvi, en el costat sud veiem dos arcs de menor alçada i en la seva unió hi ha una columna circular.


Totes aquestes columnes tenen capitells esculpits de manera molt esquemàtica. Predominen els motius vegetals, geomètrics i cavalls de senzilla factura. També veiem una roda de set radis flanquejada per un doble cercle i un triangle i una creu processional.

El mur nord va ser totalment modificat amb la construcció de capelles laterals, una gòtica i una barroca i de la torre campanar, abans citada.


Els absis són totalment llisos, a excepció d'una lesena en cadascun dels seus extrems. També s'obre una finestra de mig punt i doble esqueixada en cada un dels absis. En el tester, a sobre de cada absis, s'obre una finestra en forma de creu.


La única presència de decoració escultòrica la trobem sota la teulada.  Els murs nord, sud i oest estan decorats amb un fris escacat sota la teulada.


També trobem un fris d'aquest estil en els absis. En aquest cas es recolza en mènsules esculpides.

Fris escacat i mènsules esculpides   Fris escacat i mènsules esculpides

Fris escacat i mènsules esculpides

Fris escacat i mènsules esculpides   Fris escacat i mènsules esculpides


També hi ha mènsules esculpides sota la coberta del mur est. Els motius esculpits són animals com un porc, un conill, un gos, un ocell i fins i tot un de fantàstic com un drac. També es van representar motius vegetals, un àngel, una figura humana i un crismó.

Creu esculpida  Animal esculpit  Voluta esculpida  Figura humana

Crismó esculpit  Animal esculpit  Ocell esculpit


La part superior de la façana est està dividida en tres espais mitjançant dues grans lesenes. En els angles d'aquest mur trobem un element poc habitual: un capitell. El del costat sud està molt erosionat, però el del costat nord encara conserva la seva decoració a base de motius florals.


A la façana sud trobem una porta, actualment cegada. És la més interessants de totes les que tenia el temple.


Està formada per un arc de mig punt, que envolta un timpà esculpit amb una gran creu de Malta. Al seu voltant hi ha tot una sèrie de símbols de difícil interpretació, junt amb unes inscripcions de factura moderna on es llegeix MAR PETRUS.


Les impostes també estan esculpides. En el costat esquerre veiem a una figura humana ajaguda i un animal. En el costat dret veiem un cap humà amb un monstre que sembla que el devora i una figura humana estirada.

Imposta del costat esquerre   Imposta del costat dret

El temple tenia tres portes més, obertes en el mur oest. La central va ser reformada en el segle XVI i actualment té un arc de mig punt fet amb grans dovelles.


En l'espai corresponent a la nau sud veiem una porta amb llinda ara cegada. La del costat nord va ser eliminada en construir el campanar.