Aragó - Província d'Osca


San Vicente
(Gia, Ribagorça)

42º 31,298'N ; 0º 27,878'E       L'església parroquial de Gia va ser edificada en el segle XII. D'aquest temple queden pocs vestigis, doncs ha patit nombroses reformes al llarg dels segles. A principis del segle XX es va destruir la capçalera romànica per construir l'actual.


Les restes romàniques es concentren bàsicament en el costat de tramuntana.


La part més visible és el sector inferior de la torre campanar, formada a base de filades regulars de carreus ben tallats.


Sobre la porta, de factura moderna, trobem un crismó reaprofitat.