Aragó - Província d'Osca


San Vicente de Labuerda
(Labuerda, Sobrarbe)

42º 25,038'N ; 0º 8,347'E   
Església edificada a principis del segle XIII, en un punt elevat i apartat del del poble, tot i que en el segle XVI s'hi van afegir nombrosos elements. 


El temple està format per una sola nau, capçada a l'est per un gran absis semicircular.


L'amplada de la capçalera varia en funció de l'alçada. El nivell inferior arriba fins al nivell de la finestra que s'obre en la seva part central. Un segon nivell s'estén fins el fris que decora la part superior de l'absis. El tercer correspon al fris, decorat amb baquetons finalitzats en mènsules. La seva forma ens recorda les decoracions característiques del Alto Gállego, tot i que els baquetons es presenten de forma més espaiada.


La finestra central que hi ha en l'absis, està formada per dos arcs amb els muntants que sobresurten  notablement.


La porta d'accés es situa en el mur sud, protegida per un porxo de factura moderna. Està formada per quatre arquivoltes en gradació, que es recolzen en tres parelles de columnes.


Els capitells estan decorats amb motius geomètrics molt arcaics i que recorden a l'escultura que podem trobar en la Val d'Aran. Es tracta d'elements reaprofitats, doncs la seva datació és clarament anterior a la resta del temple. El conjunt ens recorda a la portalada de Santa Maria d'Ainsa.

Capitells portalada    Capitells portalada


L'interior del temple està decorat amb un retaule gòtic i restes de les pintures murals realitzades en el segle XVIII.