Aragó - Província d'Osca


San Salvador de Majones
(Canal de Berdún, La Jacetania)
42º 39,445'N ; 0º 52,432'O      
Temple del segle XII, que té una planta de creu llatina i tres absis semicirculars en la seva capçalera. Es tracta de l’únic exemple de capçalera trebolada  tot Aragó.


Els dos absis laterals van ser sobrealçats fins l’alçada de la nau, tal i com es pot veure fàcilment des de l’exterior. Encara es conserva l’antiga cornisa, recolzada en mènsules.

Absis nord    Absis sud

L’absis central té dues pilastres, que divideixen el seu perímetre en tres parts. En l’espai central s’obre una finestra de doble esqueixada, que va quedar cegada per la col·locació d’un retaule barroc. Això fa que el temple presenti una sensació de foscor bastant acusada. A banda i banda del presbiteri, podem trobar dos retaules més, de similar factura.


La nau està coberta amb una volta apuntada, reforçada per tres arcs torals, que descansen en semicolumnes adossades, que es transformen a l’exterior en contraforts rectangulars. Els arcs es recolzen en capitells esculpits amb figures humanes i lleons en el cas de l’arc triomfal i amb motius vegetals i geomètrics en la resta.


Posteriorment es van afegir al temple una sagristia en el costat nord i una nau en el costat sur, a mode de panteó, probablement per acollir les despulles dels senyors de la imponent torre, que trobem a pocs metres del temple.


En el sector més occidental del temple es va construir un cor elevat, sota del qual es conseva una senzilla pica baptismal.

Sobre la volta del transsepte es va aixecar una petita cambra, similar a la que podem trobar a Santa Maria de la Cruz de la Serós, a la que s’accedeix per una escala de cargol, adossada en el costat nord. La cambra està coberta amb una volta de mitja esfera, que arrenca d’una senzilla imposta.


En els murs laterals s’obren dos finestres en forma d’espitllera, mentre que a llevant es va excavar una pertita fornícula. La funció d’aquest espai no està clara, però tot sembla apuntar a que s’utilitzaria en moments de perill com a refugi. Per sobre d’aquesta estança es va aixecar posteriorment un campanar.