Aragó - Província d'Osca


San Martín
(Gia, Ribagorça)

42º 31,373'N ; 0º 27,922'E       Situada en l'actualitat dins una finca privada, trobem la petita capella de Sant Martí. Per les seves característiques constructives cal situar l'edificació d'aquest temple a finals del segle XII o principis del XIII.


Està format per una sola nau, coberta amb una volta de canó lleugerament apuntada i reforçada per un arc toral. A l'est s'obre un absis semicircular, decorat externament amb mènsules llises, on es recolza la cornisa. En la seva part central s'obre una finestra de mig punt i doble esqueixada.


La porta d'accés es troba en el mur sud, formada per un senzill arc de mig punt. Corona el mur oest un campanar de cadireta de dos ulls.

L'element més interessant del temple, es troba en el Museu Nacional d'Art de Catalunya, on per sort es pot contemplar per tothom qui ho desitgi, cosa que no passaria si hagués acabat en mans privades, com moltes altres obres d'art del Pirineu aragonès. Es tracta del frontal d'altar, que presenta un estat de conservació força bo, tot i que ha perdut bona part de la policromia.


Les seves traces ens parlen de l'imminent arribada del gòtic, el que ens fa datar-lo a finals del segle XIII. L'espai està dividit en cinc parts, on es narra la vida de Sant Martí de Tours, titular del temple. A la central el veiem vestit de bisbe amb el bàcul i la mitra, en actitud de beneir.


Els dos espais laterals estan dividits en dos registres. En el superior esquerre veiem l'escena més coneguda del sant, quan comparteix la seva capa amb un indigent, que resulta ser Crist.  En el registre inferior, veiem a dues donzelles a punt de morir, que són guarides per sant Martí, amb la intercessió de la Verge.


En el costat dret veiem al Sant celebrant missa amb dos acòlits. El darrer espai està decorat amb la mort de sant Martí, moment en que el dimoni intenta temptar-lo un cop més.


El mestre que el va pintar va deixar constància de la seva autoria en la part inferior del frontal, on veiem "JOHS PINTOR ME FECIT".