Aragó - Província d'Osca


San Juan Bautista d'Orús
(Yebra de Basa, Alto Gállego)

42º 28,102'N ; 0º 14,246'O       
Les primeres notícies d'Orús les trobem en un document del 22 de febrer de l'any 1122. En el segle XVI va ser lloc reial.

L'església parroquial està formada per una sola nau, amb una coberta de fusta a dues aigües i capçada a l'est per un absis semicircular, cobert amb una volta de quart d'esfera.


L'absis és l'element més interessant, doncs és una clara mostra del romànic ple del segle XII.


En la part central trobem una finestra, típica d'aquesta època. Està decorada amb una arquivolta plana, que es recolza en dues columnes amb els capitells esculpits. Protegeix el conjunt un guardapols escacat, força malmès.


El capitell del costat dret és historiat, si bé l'erosió no ens permet identificar el seu motiu. L'esquerre, en canvi, és de tipus vegetal.


La teulada es recolza en una cornisa sostinguda per mènsules esculpides amb boles i caps d'animals.

Mènsules del presbiteri  Mènsules de l'absis  Mènsules de l'absis

La porta d'accés es troba en el mur sud. També el deteriorament ha malmès la senzilla decoració que tenia. Està formada per dues arquivoltes planes de mig punt i en gradació.


Sobre la porta veiem dues de les tres finestres d'arc de mig punt, que il·luminen la nau.


Estava protegida per un porxo, del que ha desaparegut la coberta de fusta. Al seu costat s'alça la torre campanar, afegida en el segle XVI


També en aquesta època es van construir dues petites capelles laterals, una a cada banda de la nau, així com els contraforts que reforcen el sector més occidental del temple.


El temple estava decorat amb pintures murals del segle XIII. Malauradament només s'han conservat uns fragments molt deteriorats, que es van traslladar al Museu Diocesà de Jaca.