Aragó - Província d'Osca


San Ginés
(Sesué, Ribagorça)

42º 33,069'N ; 0º 28,360'E      
El lloc de Sesué apareix documentat per primera vegada l'any 893. El temple, dedicat a Sant Genís, va ser edificat en el segle XI.


Està format per una sola nau, coberta amb volta de canó i capçada a l'est per un absis semicircular. Aquest resta ocult parcialment per la sagristia, construïda en el segle XVI, com les capelles laterals, dues en el mur nord i una en el sud.


L'absis "destaca" per la teulada d'uralita. La seva col·locació va suposar la pèrdua d'alguns elements originals.


El tambor absidal està decorat amb arcs cecs i un fris de dents de serra, parcialment desaparegut.


La portalada, típica de la zona, respon a les reformes fetes en el segle XVI.


Destaquen els tres caps esculpits que la decoren.


La torre campanar es troba als peus del temple. També va ser afegida posteriorment. Té planta quadrada i dos pisos. En el superior s'obren grans finestres per allotjar-hi les campanes.