"La Comunitat Virtual del GigaByte".
 

ALLOTJAMENT WEB GRATUÏT

Informació per comptes a AldeaGlobal.Net:
Si encara no teniu cap compte doneu-vos d'alta clicant aquí.

AldeaGlobal.Net és un projecte sense ànim de lucre
Per més informació cliqueu aquí.

Abans de penjar la vostra pàgina hi ha unes quantes informacions que heu de saber i que us poden ser útils.

 

AJUDA'NS: Com puc col·laborar?

Si estàs content amb els serveis d'AldeaGlobal.Net, pots donar suport al projecte amb aquest nou apartat de donacions.
AldeaGlobal.Net és un projecte totalment sense ànim de lucre. Les donacions son totalment voluntàries però ajuden a mantenir els servidors i connexions.

També podeu donar suport obrint els enllaços que hi ha a dins dels següents 5 enllaços:

I donant-nos a conèixer a les teves xarxes socials:

 

Quina és la capacitat màxima que podeu utilitzar?

La mida màxima que poden ocupar tots els fitxers simultàniament és de 1GB és a dir 1024 MegaBytes
De totes formes aquesta capacitat és negociable i en casos justificats es pot ampliar.

 

Quina és la màxima transferència mensual o quota que podeu utilitzar?

IL·LIMITADA.  A diferència d'altres servidors web, AldeaGlobal.Net no posa cap limitació en la quantitat de dades transferides mensualment i amb l'agreujant que la velocitat de la connexió a internet del servidor principal és de 7.5 GBit/s,  és a dir 7500 Mbit /s !!

 

Quin tipus de pàgina podeu allotjar-hi?

Qualsevol tipus de pàgina no comercial de contingut legal i lícit.

En cas de no respectar-se aquesta o alguna de les condicions, ens reservem el dret d'interrompre el servei sense previ avís.

Està per tant TOTALMENT PROHIBIT utilitzar l'espai per allotjar-hi fitxers absents de drets d'autors com per exemple fitxers .MP3 il·legals, o fitxers de vídeo de pel·lícules comercials.

Una altra restricció que han d'acceptar tots els usuaris que tinguin compte gratuït és que una de totes les llengües vinculars de la pàgina web ha de ser el Català (ja sigui Central, Balear, Valencià, Lleidatà, Gironí, Rossellonès, Alguerès o qualsevol altra varietat).

 

Oferiu correu electrònic?

Sí, però de moment de forma Beta (en període de proves) i als usuaris que ho soliciten. Els comptes tenen 2GB d'espai per correu i accés via web i per POP / SMTP (per ex. Outlook).
Els correus son de l'estil: ElTeuNom@espai.de o bé ElTeuNom@catalans.de
Si esteu interessats podeu solicitar-ho aqui.

 

Quin tipus de servidor és aldeaglobal.Net ?

AldeaGlobal.Net funciona amb quatre servidors funcionant en paral.lel. Un servidor és Windows® 2003 Advanced Server, i els altres Linux en i686.

El Servidor Windows s'encarrega de l'execució de les pàgines ASP i totes les extensions .NET Framework:

.NET Framework version: 1.1.4322.2300
Sistema Operatiu: Microsoft Windows 2003
IIS: Microsoft-IIS/6.0
MDAC: 2.82.1830.0

Actualment disposen d'una connexió a Internet de 7500 Mbit/s subdividida en 3 links STM16 (Packet-Over-Sonet) de 2500 Mbit/s cada un.
 

Un últim servidor amb Mandriva Linux, no connectat a la xarxa anterior, s'encarrega d'executar les resolucions DNS.

 

Què accepto pel fet de crear un compte a AldeaGlobal.Net?

Que les dades omplertes en el formulari son totalment verídiques, i que aquestes poden ser utilitzades per AldeaGlobal.Net i no per a tercers.
Tot el contingut de l'espai pot ser analitzat, escanejat i utilitzat. En cas de trobar-s'hi virus o fitxers que no compleixin les condicions d'ús, aquests poden ser eliminats automàticament i el compte pot ser cancel·lat sense previ avis.
Tot possible problema causat pels continguts de l'espai atorgat és responsabilitat de l'usuari i no d'AldeaGlobal.Net.
No totes les sol·licituds d'espai són aprovades.

AldeaGlobal.Net no es responsabilitza pels danys i perjudicis que pot provoca una interrupció del servei.

 

 

Quines pàgines es carreguen per defecte?

Les pàgines poden tenir qualsevol nom amb extensió ".htm" ".html" ".shtm" ".shtml" ".wml".

No obstant la pàgina que es carregarà automàticament al accedir a un directori s'ha d'anomenar:

index.html
index.htm
index.shtml
index.asp
index.php
index.wml (per a WAP, accés internet telèfons mòbils).

Aquest és l'ordre de preferència, és a dir, primer es carregarà la pàgina index.html enlloc de la index.htm en el cas que ambdues existissin.

Les extensions ".asp" i ".php" son de Microsoft-ASP 3.0 i PHP5 respectivament, i per poder-les utilitzar s'ha de demanar i autoritzar. La resta d'extensions (així com .html, .htm, .shtml i .wml) ja funcionen per defecte.

Les pàgines amb extencions .htm, .html i .shtml estan automàticament comptabilitzades en el sistema d'estadístiques per fer el rànquing mensual de les pàgines més vistades.

 

Es pot escriure la pàgina amb Microsoft-Frontpage?

Sí, Les Extensions de Frontpage ®  estan suportades i activades.

 

Quina és la URL el meu espai? Son possibles els redireccionadors?

La direcció de l'espai serà de l'estil www.aldeaglobal.net/ElTeuNom, però amb la creació del mateix espai us creem una sèrie de redireccionadors i àlies gratuits. En podeu consultar la llista aqui.

 

 

Codis útils per posar a les pàgines:

Els * signifiquen la la pàgina ha de tenir l'extensió .shtml enlloc de .htm o .html
L'extensió .shtml indica que és un contingut dinàmic i que el servidor les ha d'analitzar abans d'enviar-les a l'usuari.

Posar un comptador gràfic:

El comptador diferencia cada pàgina a on s'inserta, i també evita comptar per duplicat el mateix usuari més d'una vegada si torna a entrar abans de 5 minuts.
Simplement cal insertar el següent codi:

<img src="http://www.aldeaglobal.net/cgi-php/countgrafic/count.php">

Exemple:

 

Posar el contador en un altre color com a fons els color FF0000 i els números el color 00FF00 (colors en hexadecimal):

<img src="http://www.aldeaglobal.net/cgi-php/countgrafic/count.php?colorfons=AA0000&colornumero=00FF00">

Exemple:

 

Per fer que totes les pagines utilitzin el mateix contador:

<img src="http://www.aldeaglobal.net/cgi-php/countgrafic/count.php?domini=1">

 

Per forçar que sempre es visualitzin per exemple 6 dígits:

<img src="http://www.aldeaglobal.net/cgi-php/countgrafic/count.php?digits=6">

 

Per fer que conti les visualitzacions i no els visitants:

<img src="http://www.aldeaglobal.net/cgi-php/countgrafic/count.php?galeta=0">

 

Per reincialitzar un contador, o crear un subcontador d'una mateixa pàgina:

<img src="http://www.aldeaglobal.net/cgi-php/countgrafic/count.php?subcontador=2">

 

Es pot crear un contador amb vàries de les opcions mencioades, per fer-ho cal usar el model genèric:

 

 

Posar un comptador de text *:

El fet de que sigui en format de text permet canviar-li el tipus de lletra i mida de forma fàcil:

Hi han hagut <!--#include virtual="/cgi-php/conttext/cont.php"--> visites.
 

Posar la data i l'hora actuals *:

Avui estem a <!--#include virtual="/cgi-bin/dia.pl"-->

 

Posar la data de la última modificació de la pàgina automàticament *:

Darrera actualització <!--#config timefmt="%d del %m del %Y" --><!--#echo var="LAST_MODIFIED" -->

 

Posar la data de la última modificació d'una altra pàgina o fitxer automàticament *:

Darrera actualització <!--#config timefmt="%d del %m del %Y" --><!--#flastmod file="nomdelfitxer.htm" -->

 

Posar la mida d'una pàgina o fitxer automàticament *:

<!--#fsize file="nomdelfitxer.jpg" -->

 

Posar la IP del visitant *:

La teva IP és <!--#echo var="REMOTE_ADDR"-->

 

Posar el Navegador del visitant *:

El teu Navegador és <!--#echo var="HTTP_USER_AGENT" -->

 

Inserir el contingut d'un altre fitxer *:

<!--#include file="nomdelfitxer.htm" -->

Això és molt útil per crear un peu de pàgina (o capçalera) comú a totes les pàgines. Es crea el fitxer peudepagina.htm i es posa el <!--#include file="peudepagina.htm" --> a totes les pàgines que volem que tinguin aquest peu de pàgina. Després al modificar peudepagina.htm es modifiquen totes.

 

Visualitzar pàgines diferents en funció del Navegador *:

<!--#if expr="$HTTP_USER_AGENT = /MSIE/" -->
   Codi HTML pel Internet Explorer
<!--#elif expr="$HTTP_USER_AGENT = /Firefox/" -->
   Codi HTML pel Firefox
<!--#ELSE -->
   Codi HTML pels altres navagadors.
<!--#endif -->

 

Posar un Buscador de paraules que apareixen a la teva WEB:

Copia el codi següent:

Cal substituir a la 7a línia NOMUSUARI pel vostre nom d'usuari.

 

Posar un Buscador de pàgines WEB de Google:

Copia el codi següent:

 

 

 

Si estàs content amb el servei d'AldeaGlobal pots posar VOLUNTÀRIAMENT una línia de text de publicitat per ajudar a mantenir els servidors:

La publicitat que apareixerà serà només en forma de text i no gràfica.

Per publicitat en petit (120x90) copia el codi següent:

 

Per publicitat en format més gran (728x90) copia el codi següent:

 

Per publicitat en format més gran (728x90) copia el codi següent:

 

Més informació o dubtes sobre com instal·lar qualsevol dels codis aqui

 
 
 
Siusplau, dona'ns a conèixer a les teves xarxes socials:

AldeaGlobal.Net 01/2023          Allotjament - Direccions - Què és AldeaGlobal.Net - Contactar