osensei
kanji_aikido

Equipament

Keikogi

Hakama

Jo, boken i tanto

Nous membres de l'Associació Aikido el Molí

Condicions pels nous membres

Tots aquells interessats en conèixer o practicar l'Aikido podeu realitzar una classe de prova sense cap compromís.

Un cop decidiu que us interessa i que us agrada, per a poder practicar caldrà que us associeu. Les condicions, drets i deures dels socis es poden consultar a la pestanya Associació d'aquesta mateixa web o directament a l'enllaç als Estatuts i al Reglament Intern de l'Associació.

Quotes de soci

Tal i com recullen els Estatuts i els acords de l'Assemblea General, el associats han de pagar una quota mensual per mantenir el funcionament de l'Associació. En casos especials (atur de llarga durada o similars), la Junta Directiva valorarà alternatives al pagament de les quotes habituals.

De forma excepcional, l'associació pot aprovar el pagament d'una derrama extraordinària per algun motiu especial (ampliació del tatami, compra de material comunitari, alguna activitat especial....)

Modalitat Mensualitat (€)
Estàndard 25
Aturats 12

Que necessito per poder practicar Aikido?

Per a la pràctica de l'Aikido no es necessita res més que un tatami adequat per a amortir cops i de la indumentària necessària que l'han d'adquirir els practicants (el gi o keikogi -erròniament conegut com a quimono-).

En el cas que descobriu en l'Aikido una pràctica que voleu seguir practicant més endavant, existeix un material addicional que es pot anar adquirint a mesura que passi el temps, la hakama i les armes pròpies de l'Aikido, el boken (rèplica en fusta d'una katana, el jo (un pal prim i llarg) i el tanto (una rèplica en fusta d'una daga japonesa)

Qué és impescindible saber els primers dies?